အိမ်ခြံမြေနိုင်ငံသား

စုဆောင်းမှု: အိမ်ခြံမြေနိုင်ငံသား

ထုတ်ကုန်များ - ၅
 • Antigua Harbour Island Residences မှ Antigua နှင့် Barbuda နိုင်ငံသားဖြစ်သည်
  Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Harbour Island Residences - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $220,000.00
  လျှော့စျေး
  $220,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်
 • Antigua Hermitage Bay Share မှ Antigua နှင့် Barbuda နိုင်ငံသား
  Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Antigua Hermitage Bay - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $220,000.00
  လျှော့စျေး
  $220,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်
 • Bouganvillea Condominium ဝေစုအတွက် Antigua နှင့် Barbuda နိုင်ငံသား
  Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Bouganvillea Condominium - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $220,000.00
  လျှော့စျေး
  $220,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်
 • Antigua Share Antigua နှင့် Barbuda နိုင်ငံသား
  Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Moon Gate Antigua - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $220,000.00
  လျှော့စျေး
  $220,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်
 • Nonsuch Bay Share အတွက် Antigua နှင့် Barbuda နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
  Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Nonsuch Bay - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $220,000.00
  လျှော့စျေး
  $220,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်
 • Rendezvous Bay Share အတွက် Antigua နှင့် Barbuda နိုင်ငံသား
  Гражданство Антигуа и Барбуда за долю Rendezvous Bay - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $220,000.00
  လျှော့စျေး
  $220,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်