အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ

စုဆောင်းမှု: အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ

ထုတ်ကုန်များ - ၅
 • အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် LOT-DM07
  Недвижимость Доминика LOT-DM07 - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $220,000.00
  လျှော့စျေး
  $220,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်
 • အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် LOT-DM06
  Недвижимость Доминика LOT-DM06 - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $200,000.00
  လျှော့စျေး
  $200,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်
 • အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် LOT-DM05
  Недвижимость Доминика LOT-DM05 - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $220,000.00
  လျှော့စျေး
  $220,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်
 • အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် LOT-DM04
  Недвижимость Доминика LOT-DM04 - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $200,000.00
  လျှော့စျေး
  $200,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်
 • အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် LOT-DM03
  Недвижимость Доминика LOT-DM03 - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $255,000.00
  လျှော့စျေး
  $255,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်
 • အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် LOT-DM02
  Недвижимость Доминика LOT-DM02 - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $220,000.00
  လျှော့စျေး
  $220,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်