မွန်တီနီဂရိုးအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်

စုဆောင်းမှု: မွန်တီနီဂရိုးအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်

ထုတ်ကုန်များ - ၅
 • Montenegro အိမ်ခြံမြေ LOT-ME06
  Недвижимость Черногория LOT-ME06 - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $500,000.00
  လျှော့စျေး
  $500,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်
 • Montenegro အိမ်ခြံမြေ LOT-ME05
  Недвижимость Черногория LOT-ME05 - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $500,000.00
  လျှော့စျေး
  $500,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်
 • Montenegro အိမ်ခြံမြေ LOT-ME04
  Недвижимость Черногория LOT-ME04 - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $500,000.00
  လျှော့စျေး
  $500,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်
 • Montenegro အိမ်ခြံမြေ LOT-ME03
  Недвижимость Черногория LOT-ME03 - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $500,000.00
  လျှော့စျေး
  $500,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်
 • Montenegro အိမ်ခြံမြေ LOT-ME02
  Недвижимость Черногория LOT-ME02 - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $500,000.00
  လျှော့စျေး
  $500,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်
 • Montenegro အိမ်ခြံမြေ LOT-ME01
  Недвижимость Черногория LOT-ME01 - AAAA ADVISER LLC
  ရောင်းချသူ
  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
  ဘုံစျေးနှုန်း
  $600,000.00
  လျှော့စျေး
  $600,000.00
  ဘုံစျေးနှုန်း
  တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း
  အတွက် 
  ရောင်းချခဲ့သည်